کلمه
ایاز
اشتباه تایپی
hdhc
تلفظ
'ayAz
نقش کلمه
اسم

معنی واژه ایاز در دهخدا

ایاز. [ اَ ] (اِخ ) نام غلام سلطان محمود :
رفته ایاز بر در محمود زاولی
طالب معاش غزنی و زاولستان شده.
خاقانی.
یافته در نغمه ٔ داودساز
قصه ٔ محمود و حدیث ایاز.
نظامی.
یکی خرده بر شاه غزنین گرفت
که حسنی ندارد ایاز ای شگفت.
سعدی.
دست مجنون و دامن لیلی
سر محمود و خاک پای ایاز.
سعدی.
بار دل مجنون و خم طره ٔ لیلی
رخساره ٔ محمود و کف پای ایاز است.
حافظ.
رجوع به آیاز و ایاس شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه ایاز در فرهنگ فارسی

ابو النجم ایاز اویماق ( ف. ۴۴۹ ه. ق . ) غلام ترک و از امرای محبوب سلطان محمود غزنوی وی در زمان مسعود امارت قصد ارومکران را داشت . ایاز در فراست و هوش و جنگجویی و جمال نیکو مثل است .
ایاس: نسیم شب، نسیم سرد، بادخنک
( اسم ) ۱ - نسیم شب . ۲ - شبنم .
[ گویش مازنی ] /ayaaz/ از بادهای زمستانی، سرد و شبانه - هوای صاف و سرد زمستانی که اکثرا با یخ زدن شبنم و گیاهان همراه است

معنی واژه ایاز در فرهنگ معین

( اَ ) (اِ.) = ایاس : ۱ - نسیم ، باد خنک . ۲ - شبنم .
کلمات مرتبط

معنی واژه ایاز در فرهنگ عمید

۱. نسیم شب.
۲. نسیم سرد، باد خنک.
کلمات مرتبط

معنی واژه ایاز در دانشنامه عمومی

ایاز ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
ملک ایاز پسر آیماق ابوالنجم، یک بنده ترک تبار که به مقامات بالا در سپاه و دربار سلطان محمود غزنوی رسید
ایاز (مسجدسلیمان)
ایاز (هشترود)
چشمه ایاز

معنی ایاز

ایاز

/'ayAz/
کلمات مرتبط

معنی اسم ایاز

اسم: ایاز
نوع: پسرانه
ریشه اسم: ترکی
معنی: (تلفظ: ayāz) هوای خنک متحرک، نسیم - نام غلام محبوب سلطان محمود غزنوی
کلمات مرتبط