کلمه
ایران زمین
اشتباه تایپی
hdvhk cldk
تلفظ
'irAnzamin
نقش کلمه
اسم

معنی واژه ایران زمین در فرهنگ فارسی

سرزمین ایران
کلمات مرتبط

معنی واژه ایران زمین در دهخدا

ایران زمین. [ زَ ] (اِخ ) سرزمین ایران. کشور ایران :
تو بشناس کز مرز ایران زمین
یکی فرد بد نام او آبتین.
فردوسی.
شگفتی بر او آفرین خواندند
ورا شاه ایران زمین خواندند.
فردوسی.
بزرگان و شیران ایران زمین
همه شاه را خواندند آفرین.
فردوسی.
به ایران زمین از چنین پشتیی
نماند آتش هیچ زردشتیی.
فردوسی.
درآمد یکی سیل از ایران زمین
که نه چین گذارد نه خاقان چین.
فردوسی.
میر ابواحمد محمد خسرو ایران زمین
آنکه شاد است او و دور است از همه رنج و کفا.
قصار امی.
کلمات مرتبط

معنی واژه ایران زمین در دانشنامه عمومی

ایران بزرگ واژه ای است که برای اشاره به سرزمین ایرانیان (در معنای گسترده آن) به کار می رود.
خیابان ایران زمین (تهران) نام یکی از خیابان های مشهور تهران واقع در محله شهرک غرب است.
جشنواره تئاتر ایران زمین
ایران زمین نام پیشین دبیرستان سروش آزادی در تهران است.
کلمات مرتبط

معنی ایران زمین

ایران زمین

/'irAnzamin/
کلمات مرتبط