کلمه
ایران شاه
اشتباه تایپی
hdvhk ahi
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ایران شاه در دهخدا

ایران شاه. (اِخ ) دهی است از دهستان خاوری بخش دلفان شهرستان خرم آباد، دارای 660 تن سکنه. آب آن از چشمه های خان و غول مرز و محصول آن غلات است. ساکنین از طایفه ٔ کرمعلی خاوه می باشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
کلمات مرتبط

معنی واژه ایران شاه در فرهنگ فارسی

دهی است از دهستان خاوری بخش دلفان شهرستان خرم آباد .
کلمات مرتبط

معنی واژه ایران شاه در دانشنامه عمومی

بهاءالدین ایران شاه، پنجمین حاکم قاوردی کرمان و پسر توران شاه است که از سال ۴۹۰ هجری تا ۴۹۵ هجری بر کرمان حکومت راند اما سرانجام به جرم داشتن گرایش به اسماعیلیان، دستور قتل وی توسط علما صادر شد تا سرانجام در بم به قتل رسید.
کلمات مرتبط

معنی ایران شاه

ایران شاه

کلمات مرتبط