کلمه
ایلغای
اشتباه تایپی
hdgyhd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ایلغای در دهخدا

ایلغای. (اِخ ) رجوع به نجم الدین ایلغازی شود.
کلمات مرتبط

معنی ایلغای

ایلغای

کلمات مرتبط