کلمه
بازی های ویدئویی فیلم
اشتباه تایپی
fhcd ihd ,dnm,dd tdgl
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بازی های ویدئویی فیلم در دانشنامه عمومی

بازی های ویدئویی: فیلم (به انگلیسی: Video Games: The Movie) یک مستند از جرمی اسنید دربارهٔ بازی های ویدئویی است. بعد از کمپین سرمایه گذاری اجتماعیِ ایندی گوگو و کیک استارتر در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، بالاخره فیلم درسال ۲۰۱۴ منتشر شد.
کلمات مرتبط

معنی بازی های ویدئویی فیلم

بازی های ویدئویی فیلم

کلمات مرتبط