کلمه
بام باغ
اشتباه تایپی
fhl fhy
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بام باغ در دانشنامه عمومی

به هر گونه باغ یا باغچه که در بام ساختمانی ساخته شده باشد بام باغ (به انگلیسی: Roof garden) گفته می شود. این باغ ها علاوه برزیبایی می توانند به مصرف تولید غذا، کنترل دما، بهبود معماری و ایجاد محیط مناسب زندگی برای جانداران وحشی و همچنین تفریح بکاررود. چنین باغ هایی در مقیاس بزرگ می توانند بر آب و هوا و محیط زیست منطقه تاثیر گذاشته و آن را بهبود بخشد.
کلمات مرتبط

معنی بام باغ

بام باغ

کلمات مرتبط