کلمه
بانی فیلم
اشتباه تایپی
fhkd tdgl
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بانی فیلم در دانشنامه عمومی

بانی فیلم نخستین روزنامه ی سینمایی ایران، و یک سایت خبری تحلیلی سینمایی است که از سال ۱۳۸۲ آغاز به کار کرد. صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر این بانی فیلم مسعود داوودی است.
کلمات مرتبط

معنی بانی فیلم

بانی فیلم

کلمات مرتبط