کلمه
باواریا فیلم
اشتباه تایپی
fh,hvdh tdgl
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه باواریا فیلم در دانشنامه عمومی

باواریا فیلم (انگلیسی: Bavaria Film) یک شرکت فیلم سازی در گرونوالد، آلمان است.
تأسیس اولیه این شرکت فیلم سازی در سال ۱۹۱۹ بوده و در سال ۱۹۳۲ به نام فعلی تغییر پیدا کرده است، باواریا فیلم در زمینه تولید و تهیه فیلم های سینمایی فعالیت میکرده است.
کلمات مرتبط

معنی باواریا فیلم

باواریا فیلم

کلمات مرتبط