کلمه
ببل
اشتباه تایپی
ffg
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ببل در دهخدا

ببل. [ ب َ ب ُ ] (اِ) سیسبان.
کلمات مرتبط

معنی واژه ببل در فرهنگ فارسی

( اسم ) بابل
سیسبان
[ گویش مازنی ] /bebel/ آلت تناسلی کودکان پسر
کلمات مرتبط

معنی ببل

ببل

کلمات مرتبط