کلمه
بخش ویژه (فیلم ۱۹۸۸)
اشتباه تایپی
foa ,dCi (tdgl ۱۹۸۸)
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بخش ویژه (فیلم ۱۹۸۸) در دانشنامه عمومی

«بخش ویژه» (انگلیسی: V.I.P. (1988 film)) یک فیلم است که در سال ۱۹۸۹ منتشر شد.
کلمات مرتبط

معنی بخش ویژه (فیلم ۱۹۸۸)

بخش ویژه (فیلم ۱۹۸۸)

کلمات مرتبط