کلمه
بخش ویژه (فیلم ۱۹۹۷)
اشتباه تایپی
foa ,dCi (tdgl ۱۹۹۷)
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بخش ویژه (فیلم ۱۹۹۷) در دانشنامه عمومی

«بخش ویژه» (انگلیسی: V.I.P (1997 film)) فیلمی هندی است که در سال ۱۹۹۷ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به عباس اشاره کرد.
کلمات مرتبط

معنی بخش ویژه (فیلم ۱۹۹۷)

بخش ویژه (فیلم ۱۹۹۷)

کلمات مرتبط