کلمه
بخن
اشتباه تایپی
fok
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بخن در دهخدا

بخن. [ ب َ ] (ع ص ، اِ) مردم درازبالا. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).
کلمات مرتبط

معنی واژه بخن در فرهنگ فارسی

مردم دراز با .

معنی بخن

بخن

کلمات مرتبط