کلمه
برماهه
اشتباه تایپی
fvlhii
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه برماهه در دهخدا

برماهه. [ ب َ هََ / هَِ ] (اِ) برماه که مثقب باشد. (برهان ) (از آنندراج ). برما. برماه. برمای. بیرم. مته. مثقب. و رجوع به برما و برماه شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه برماهه در فرهنگ فارسی

( اسم ) افزاری است درودگر انرا که بوسیل. آن چوب و تخته را سوراخ کنند مثقب .
کلمات مرتبط

معنی برماهه

برماهه

کلمات مرتبط