کلمه
بندر گشه
اشتباه تایپی
fknv 'ai
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بندر گشه در دهخدا

بندر گشه. [ ب َ دَ رِ گ َ ش ِ ] (اِخ ) بندری از دهستان حومه ٔ بخش لنگه است که در شهرستان لار واقع است. و 152 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 7).
کلمات مرتبط

معنی واژه بندر گشه در فرهنگ فارسی

بندری از دهستان حومه بخش لنگه است که در شهرستان لار واقع است ٠
کلمات مرتبط

معنی بندر گشه

بندر گشه

کلمات مرتبط