کلمه
بنه آخوند (بهمئی)
اشتباه تایپی
fki Ho,kn (filmd)
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بنه آخوند (بهمئی) در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی بنه آخوند (بهمئی)

کلمات مرتبط