کلمه
بنگر
اشتباه تایپی
fk'v
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بنگر در دهخدا

بنگر. [ ب َ گ َ ] (اِ) عهد و پیمان در حاصل آوردن زمین. (ناظم الاطباء).
کلمات مرتبط

معنی واژه بنگر در دانشنامه عمومی

معنی بنگر

بنگر

کلمات مرتبط