کلمه
بیتک
اشتباه تایپی
fdj;
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بیتک در دهخدا

بیتک. [ ب َ / ب ِ ت َ ] (اِ مصغر) مصغر بیت ، ودر این معنی بیشتر با «چند»، بکار رود :
اندر این حسب رودکی گویی
عاریت داد بیتکی چندم.
سوزنی.
در خواه کز آن زبان چون قند
تشریف دهد به بیتکی چند.
سوزنی.
کرد آنگهی از نشید آواز
این بیتک چند را سرآغاز.
نظامی.
کلمات مرتبط

معنی واژه بیتک در فرهنگ فارسی

مصغر بیت و در این معنی بیشتر با چند بکار رود .
کلمات مرتبط

معنی واژه بیتک در دانشنامه اسلامی

معنی بَيْتِکَ: خانه تو
ریشه کلمه:
بيت‌ (۷۳ بار)
ک‌ (۱۴۷۸ بار)
کلمات مرتبط

معنی بیتک

بیتک

کلمات مرتبط

معنی اسم بیتک

اسم: بیتک
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: نام جد منوچهر پادشاه کیانی به نوشته بندهش
کلمات مرتبط