کلمه
تروا
اشتباه تایپی
jv,h
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه تروا در دهخدا

تروا. [ ت ُ ] (اِخ ) شهری در آسیای صغیر که آنرا ایلیون و پرگام نیز می نامیدند. یونانیان ده سال این شهر را محاصره کردند و در آخر پس از تسخیر آن را آتش زدند. این جنگهای ده ساله موضوع داستانهایی شد که همر شاعر معروف یونان آنها را سرود و ایلیاد و اودیسه دو شاهکار او شرح همین جنگها است و نام این شهر بوسیله همر جاودانی گردید. شلیمان معتقد است که آثار و بقایای این شهر کهن را در حوالی حصار لیق کشف کرده است. و رجوع به ایران باستان ج 1 ص 19 و ص 723 شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه تروا در فرهنگ فارسی

شهری در آسیای صغیر . یونانیان متحد آن شهر را در مدت ۱٠ سال محاصره کردند کردند و هومیروس شرح جنگهای آنها را با قلم سحار خود جاودانی نموده . بقایای شهر مذبور توسط شلیمان در حوالی محل کنونی حصار لق یافته شده .
کلمات مرتبط

معنی واژه تروا در دانشنامه اسلامی

معنی لَمْ تَرَوْاْ: نديده و نمي بينيد
ریشه کلمه:
رئی‌ (۳۲۸ بار)
کلمات مرتبط

معنی تروا

تروا

کلمات مرتبط