کلمه
تساوی شکنی
اشتباه تایپی
jsh,d a;kd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه تساوی شکنی در فرهنگ فارسی

[tiebreaker, tiebreak] [ورزش] راهی برای خروج از حالت تساوی در انتهای مسابقه
کلمات مرتبط

معنی واژه تساوی شکنی در دانشنامه عمومی

تساوی شکنی (انگلیسی: Tiebreaker) در بازی ها و ورزش ها، شاخص یا راهی برای خروج از حالت تساوی در انتهای مسابقه و تعیین برنده است. به بیان دیگر تساوی شکنی در مسابقه ها یا رقابت هایی که به تساوی کشیده شده به موقعیتی گفته می شود که با تعیین روش خاص (مثل امتیاز اضافه یا وقت اضافه) برنده نهایی تعیین می شود.
کلمات مرتبط

معنی تساوی شکنی

تساوی شکنی

کلمات مرتبط