کلمه
تفضیل امیر المؤمنین(ع) (نوشته شیخ مفید)
اشتباه تایپی
jtqdg hldv hglؤlkdk(u) (k,aji ado ltdn)
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه تفضیل امیر المؤمنین(ع) (نوشته شیخ مفید) در دانشنامه اسلامی

این کتاب با موضوع اثبات فضایل حضرت علی علیه السلام، توسط شیخ مفید تالیف شده است.
«تفضیل أمیرالمؤمنین علیه السلام»، به زبان عربی اثر شیخ مفید، ابو عبدالله، محمد بن محمد بن نعمان (336- 413 ق) و در موضوع فضایل امیرمؤمنان، حضرت علی علیه السلام و اثبات برتری اوست.
مؤلف در این کتاب با سبک و شیوه ای که در دوران خود بی نظیر بوده با عباراتی ساده و روان به بررسی فضایل امیرمؤمنان، علی علیه السلام پرداخته و فضیلت و برتری آن حضرت را بر تمام بشر به جز خاتم الأنبیاء، حضرت محمد صلی الله علیه و آله به اثبات رسانده است.
کتاب، دارای یک مقدمه و هفت فصل است. وی در این کتاب به این مباحث اشاره کرده است:
برای این کتاب، نام های دیگری نیز گفته شده است، از جمله:
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، جامع الاحادیث 3 : بخش کتابشناسی، معرفی "تفضیل امیرالمومنین علیه السلام".
تفضیل أمیرالمؤمنین علیه السلام
کلمات مرتبط

معنی تفضیل امیر المؤمنین(ع) (نوشته شیخ مفید)

تفضیل امیر المؤمنین(ع) (نوشته شیخ مفید)

کلمات مرتبط