کلمه
تلحلح
اشتباه تایپی
jgpgp
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه تلحلح در دهخدا

تلحلح. [ ت َ ل َ ل ُ ] (ع مص ) پای برجای ماندن و نگذاشتن جای خود را. یقال : اقاموا علی اثقالهم وتلحلحوا؛ ای لم یبرحوا مکانهم. (منتهی الارب ) (از آنندراج ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || دور شدن قوم. از اضداد است. (از اقرب الموارد).
کلمات مرتبط

معنی تلحلح

تلحلح

کلمات مرتبط