کلمه
توفه
اشتباه تایپی
j,ti
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه توفه در دهخدا

توفة. [ ت َ ف َ ] (ع اِ) لغزش و خطا. یقال : طلب علی توفة.ج ، توفات. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).

توفة. [ ف َ ] (ع اِ) مافیه توفة و لاتافة؛ نیست در آن عیب یا زیادتی یا حاجت یا درنگ و کاهلی. (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء).
کلمات مرتبط

معنی واژه توفه در فرهنگ فارسی

ما فیه توفه و لا تافه نیست در آن عیب یا زیادتی یا حاجت یا درنگ و کاهلی
کلمات مرتبط

معنی توفه

توفه

کلمات مرتبط