کلمه
تپه آب ناز
اشتباه تایپی
j~i Hf khc
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه تپه آب ناز در دانشنامه عمومی

تپه آب ناز مربوط به عصر مس و سنگ است و در شهرستان سنقر، بخش مرکزی، روستای مارانگاز واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۲۴۹۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
کلمات مرتبط

معنی تپه آب ناز

تپه آب ناز

کلمات مرتبط