کلمه
تپه محمود میمنت آباد
اشتباه تایپی
j~i lpl,n ldlkj Hfhn
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه تپه محمود میمنت آباد در دانشنامه عمومی

تپه محمود میمنت آباد مربوط به دوران های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان قروه، بخش چهار دولی، روستای میمنت آباد واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۳۵۷۰ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
کلمات مرتبط

معنی تپه محمود میمنت آباد

تپه محمود میمنت آباد

کلمات مرتبط