کلمه
جحشه
اشتباه تایپی
[pai
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جحشه در دهخدا

جحشة. [ ج َ ح َ ش َ ] (ع اِ) پشمی که بر دست پیچیده ریسند. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) .

جحشة. [ ج َش َ ] (ع اِ) پشمی که بر دست پیچیده ریسند. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (آنندراج ). || مؤنث جحش. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). خرکره ٔ ماده. (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || ج ِ جحش. (منتهی الارب ) . رجوع به جحش شود.
کلمات مرتبط

معنی جحشه

جحشه

کلمات مرتبط