کلمه
جریان متناوب برق
اشتباه تایپی
[vdhk ljkh,f fvr
تلفظ
نقش کلمه

جریان متناوب برق در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی جریان متناوب برق

کلمات مرتبط