کلمه
جزیره سانتا کروز گالاپاگوس
اشتباه تایپی
[cdvi shkjh ;v,c 'hgh~h',s
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جزیره سانتا کروز گالاپاگوس در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی جزیره سانتا کروز گالاپاگوس

کلمات مرتبط