کلمه
جزیره سانتا کروز گالاپاگوس
اشتباه تایپی
[cdvi shkjh ;v,c 'hgh~h',s
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جزیره سانتا کروز گالاپاگوس در دانشنامه عمومی

جزیره سانتا کروز یکی از جزایر در میان جزایر گالاپاگوس است. این جزیره در مرکز مجمع الجزایر گالاپاگوس واقع شده و پس از ایزابلا دومین جزیره بزرگ این مجموعه به شمار می آید. در جزیره سانتا کروز چند دهکده کوچک وجود دارد که ساکنانشان به کشاورزی و دام داری مشغولند.
کلمات مرتبط

معنی جزیره سانتا کروز گالاپاگوس

جزیره سانتا کروز گالاپاگوس

کلمات مرتبط