کلمه
جلفا
اشتباه تایپی
[gth
تلفظ
jolfA
نقش کلمه
اسم خاص مکان

معنی واژه جلفا در دهخدا

جلفا. [ ج ُ ] (اِخ ) یکی از بخشهای تابع مرند واقع در 67هزارگزی شمال مرند. این ده محدود است از شمال برودخانه ٔ ارس مرز ایران و شوروی و از جنوب به بخش زنوزاز و از خاور بدهستان دیزمارباختری و از باختر بدهستان اواوغلی. موقع طبیعی بخش کوهستانی و هوای آن معتدل است. آب قراء بخش از رودخانه ٔ ارس و چشمه سارها و رودخانه های محلی مانند رود داران ، گرگر و شاهمار تأمین میشود، این بخش دارای یک دهستان بنام علمدارگرگر و شامل 28 آبادی است و جمعیت آنها بالغ بر 33290 تن میشود و مهمترین قراء آن جلفا و علمدار است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

جلفا. [ ج ُ ] (اِخ ) قصبه ٔ مرکز بخش جلفا از شهرستان مرند واقع در 67هزارگزی شمال مرند در مسیر شوسه و راه آهن جلفا و تبریز. این ده در طول 45 درجه و 38 دقیقه و عرض 38 درجه و 56 دقیقه واقع و 820 گز از دریا ارتفاع دارد و 22 دقیقه با طهران اختلاف ساعت دارد. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است. سکنه ٔ آن 802 تن. آب آن از قنات و رود ارس بوسیله ٔ موتور و محصول آن غلات ، پنبه و شغل اهالی زراعت و گله داری است. این ده دارای مرزبانی درجه ٔ 1 و پست و تلگراف و تلفن و ژاندارمری و گمرک و خط آهن است. شوسه ٔ تبریز و قفقاز از این قصبه بوسیله ٔ پلی که محل پاسگاه ایران و شوروی است و بطول تقریبی 120 گز میباشد عبور میکند. یک مهمانخانه و ده باب دکان و دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

جلفا. [ ج ُ ] (اِخ ) قصبه ٔ بزرگی است از دهستان برزرد بخش حومه ٔ شهرستان اصفهان. این قصبه در جنوب زاینده رود و متصل بشهر است و یکی از محلات اصفهان محسوب می شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10). عالم آرا دراین باره آرد: چون لشکر روم برای تصرف شهرهای ایران بسوی ایروان و نخجوان حرکت کرد، شاه عباس دستور داد مردم این شهرها را کوچانند تا از گزند دشمن در امان باشند. ازاین رو مردم نخجوان و ایروان بذمار و قراجه داغ کوچ کردند و مردم جولاء [ جلفا ] اگر چه بشهر خود علاقه تمام داشتند ناچار برای حفظ جان و مال خود بعراق رفتند و در اصفهان کنار زاینده رودمسکن گزیدند و بتدریج برای خود خانه ساختند و آنجا را جلفا نامیدند. اینک سه هزار خانوار در آنجا مسکن دارند. (از عالم آرا عباسی چ امیرکبیر ج 2 ص 668).
کلمات مرتبط

معنی واژه جلفا در فرهنگ فارسی

شهرکی در جنوب غربی اصفهان . شاه عباس گروهی از ارامنه جلفای آذربایجانرا به نزدیکی پایتخت خود انتقال داد و ایشان این قصبه را بیادگار (( جلفا )) بنا کردند و کلیسایی نیز برای خود ساختند ( ۱۶٠۶ م . ) و شاه عباس موقوفاتی برای آن تعیین کرد . امروز بیشتر سکنه آن ارامنه ایرانی هستند .

معنی واژه جلفا در دانشنامه عمومی

جُلفا به سه مکان جغرافیایی زیر اطلاق می شود:
جلفا (ایران) شهری در استان استان آذربایجان شرقی ایران.
شهرستان جلفا (ایران) در استان استان آذربایجان شرقی ایران.
شهرستان جلفا (جمهوری آذربایجان) در منطقهٔ نخجوان جمهوری آذربایجان.
جلفا (جمهوری آذربایجان) شهری در منطقهٔ نخجوان جمهوری آذربایجان.
جلفا (محله) در شهر اصفهان.
منطقه جلفا در شهر تهران.

معنی جلفا

جلفا

/jolfA/
کلمات مرتبط