کلمه
حنبتر
اشتباه تایپی
pkfjv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه حنبتر در دهخدا

حنبتر. [ حِم ْ ب َ ] (ع اِ) شدت و سختی. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).
کلمات مرتبط

معنی حنبتر

حنبتر

کلمات مرتبط