کلمه
حنبر
اشتباه تایپی
pkfv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه حنبر در دهخدا

حنبر. [ حَم ْ ب َ ] (ع ص ) کوتاه بالا. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). قصیر. (اقرب الموارد).

حنبر. [ حِم ْ ب َرر ] (ع اِمص ) ملازمت. || عظمت و کلانی. || سختی. || قوت. || (اِ) زور. (ناظم الاطباء).
کلمات مرتبط

معنی حنبر

حنبر

کلمات مرتبط