کلمه
حنبره
اشتباه تایپی
pkfvi
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه حنبره در دهخدا

حنبرة. [ حَم ْ ب َ رَ ] (ع مص ) سخت شدن سرما. (اقرب الموارد).
- حنبرةالبرد ؛ سختی سرما. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).
کلمات مرتبط

معنی حنبره

حنبره

کلمات مرتبط