کلمه
حنبریت
اشتباه تایپی
pkfvdj
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه حنبریت در دهخدا

حنبریت. [ حَم ْ ب َ ] (ع ص ) بی آمیغ. (منتهی الارب ). خالص. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). کذب حنبریت ؛ دروغ خالص. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). || لاغر بسیارضعیف. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (آنندراج ).
کلمات مرتبط

معنی حنبریت

حنبریت

کلمات مرتبط