کلمه
حنبصه
اشتباه تایپی
pkfwi
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه حنبصه در دهخدا

حنبصة. [ حَم ْ ب َ ص َ ] (ع مص ) در حرب رو آوردن بر دشمن ببهانه. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء): حنبص ؛ راغ فی الحرب. (اقرب الموارد).
کلمات مرتبط

معنی حنبصه

حنبصه

کلمات مرتبط