کلمه
خرهک
اشتباه تایپی
ovi;
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خرهک در دهخدا

خرهک. [ خ ُ رُ هََ] (اِ) خروهک که آن مرجان است. (از ناظم الاطباء).
کلمات مرتبط

معنی خرهک

خرهک

کلمات مرتبط