کلمه
خریجه
اشتباه تایپی
ovd[i
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خریجه در دهخدا

خریجه. [ خ ُ رَ ج َ ] (اِخ ) نام آبی است از آبهای عمروبن کلاب بنابر یکی از اقوال ابی زیاد چه او در جای دیگر از کتاب خود می گوید خریجه از مستغلات بنی عجلان است. (از معجم البلدان یاقوت ).
کلمات مرتبط

معنی خریجه

خریجه

کلمات مرتبط