کلمه
خسم
اشتباه تایپی
osl
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خسم در دهخدا

خسم. [ خ ِ ] (اِ) جراحت. ریش. (از فرهنگ جهانگیری ) (از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج ) (انجمن آرای ناصری ) .
کلمات مرتبط

معنی واژه خسم در فرهنگ فارسی

جراحت ریش

معنی خسم

خسم

کلمات مرتبط