کلمه
خشکسالی (قرآن)
اشتباه تایپی
oa;shgd (rvHk)
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خشکسالی (قرآن) در دانشنامه اسلامی

خشکسالی به نبود یا اندک بودن باران در یک دورهٔ طولانی گفته می شود که باعث عدم توازن در میزان آب و در نتیجهٔ آن کمبود آب، نابودی گیاهان، کم شدن شدّت جریان آب (برای نیروگاه های برق آبی)، کاهش عمق آب های سطحی و خاک مرطوب می شود.
این اتّفاق زمانی رخ می دهد که تبخیر سطحی و تبخیر آب از گیاهان از حدّ معمول در مدّت معیّن بیشتر شود. خشک سالی جدّی ترین معضل فیزیکی برای کشاورزی در همهٔ جای دنیا است. برای مقابله با این پدیده بارور کردن ابرها روشی مؤثر ولی کوتاه مدت است.در این مدخل از واژه های «سنین»، «جوع» و جمله هایی مانند «یرسل السماء علیکم مدرارا» و «فی یوم ذی مسغبة» که بر خشکسالی و قحطی دلالت می کنند، استفاده شده است.
آثار خشکسالی
باتوجه به آیات قرآن کریم، کمبود محصولات، از بارزترین آثار خشکسالی شمرده شده است، آنجاکه می فرماید:«وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِینَ وَنَقْصٍ مِّن الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ؛ و در حقیقت ما فرعونیان را به خشکسالی و کمبود محصولات دچار کردیم باشد که عبرت گیرند.»
← تفسیر آیه مذکور
 ۱. ↑ اعراف/سوره۷، آیه۱۳۰.    
...

معنی خشکسالی (قرآن)

خشکسالی (قرآن)

کلمات مرتبط