کلمه
خفن
اشتباه تایپی
otk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خفن در دهخدا

خفن. [ خ َ ] (ع اِ) استرخای شکم. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ) (از اقرب الموارد).

مایه هیبت یا حرمت , پر از ترس و بیم , حاکی از ترس , ناشی از بیم , وحشت آور , ترس آور
گهگاه در معنای بسیار خوب هم بکار برده می شود. برای مثال فیلم خفنی بود به این معنا که فیلم بسیار خوبی بود.
کلمات مرتبط

معنی واژه خفن در فرهنگ فارسی

استرخای شکم
[ گویش مازنی ] /Khaffan/ گردن بند
کلمات مرتبط

معنی خفن

خفن

کلمات مرتبط