کلمه
دغن
اشتباه تایپی
nyk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه دغن در دهخدا

دغن. [ دَ ] (ع مص ) ابرناک بودن روز. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).
کلمات مرتبط

معنی واژه دغن در فرهنگ فارسی

ابر ناک بودن روز .
کلمات مرتبط

معنی دغن

دغن

کلمات مرتبط