کلمه
دژ مهتابی
اشتباه تایپی
nC lijhfd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه دژ مهتابی در دانشنامه عمومی

دژ مهتابی از دژ های تاریخی ایران است که در استان خوزستان شهرستان بهبهان قرار دارد. این دژ در روستای دژ مهتابی تنگ تناب قرار دارد. این روستا هم اکنون وجود ندارد و در بستر دریاچه سد مارون قرار گرفته است. و یکی از جاذبه های گردشگری در بهبهان است.
دژمهتابی یکی از مهم ترین قلعه ها در زمان ساسانیان بود که از منطقه حفاظت می کرد. دژ مهتابی بخاطر دسترسی سخت به آن مورد توجه بوده است و به عنوان دیده بانی و پناهگاه مورد استفاده قرار می گرفته است. در بالای دژ آثار ساختمان و برکه آبی وجود داشت که از آب باران پر میشد.دژ مهتابی در زمان سلجوقیان بتصرف اسماعیلیان در آمد.
این دژ یک پارچه از سنگ ساخته شده است.
کلمات مرتبط

معنی دژ مهتابی

دژ مهتابی

کلمات مرتبط