کلمه
راهنجان
اشتباه تایپی
vhik[hk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه راهنجان در دهخدا

راهنجان. [ هَِ ] (اِخ ) دهیست از دهستان زیراستاق بخش مرکزی شهرستان شاهرود، در 25هزارگزی جنوب باختری شاهرود و 4هزارگزی جنوب شوسه ٔ شاهرود به دامغان. این ده در دشت قرار گرفته و هوای آن معتدل و سکنه ٔ آن 550 تن میباشد. آب ده از قنات تأمین میشود و محصول عمده ٔ آن غلات و پنبه و میوه و صیفی ، و پیشه ٔ مردم کشاورزی و دامپروری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).
کلمات مرتبط

معنی واژه راهنجان در دانشنامه عمومی

راهنجان یک روستا در ایران است که در دهستان ده ملا واقع شده است. راهنجان ۳۵۶ نفر جمعیت دارد.
کلمات مرتبط

معنی راهنجان

راهنجان

کلمات مرتبط