کلمه
راهنویه
اشتباه تایپی
vhik,di
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه راهنویه در دهخدا

راهنویه. [ ی َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان خفرک بخش زرقان شهرستان شیراز واقع در 53هزارگزی شمال خاوری زرقان کنار راه فرعی تخت طاوس به توابع ارسنجان محلی جلگه و معتدل و مالاریایی و مردم آن 180 تن میباشد. آب ده از چشمه و قنات تأمین میشود و محصول عمده ٔ آن غلات و چغندر و پیشه ٔ مردم کشاورزی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).
کلمات مرتبط

معنی راهنویه

راهنویه

کلمات مرتبط