کلمه
راهنگ
اشتباه تایپی
vhik'
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه راهنگ در دهخدا

راهنگ. [ هَِ ] (اِخ ) نام قصبه ای است در سیام واقع در 375هزارگزی شمال باختری بانکوک ، چون اطراف این قصبه بسیار سبز و خرم و حاصلخیز است از اینروی راه آهنی آنرا به ساحل مربوط می کند و از این رهگذر بر رونق بازرگانی آن افزوده است. (از قاموس الاعلام ترکی ج 3).
کلمات مرتبط

معنی واژه راهنگ در فرهنگ فارسی

نام قصبه ای است در سیام واقع .
کلمات مرتبط

معنی راهنگ

راهنگ

کلمات مرتبط