کلمه
راهوا
اشتباه تایپی
vhi,h
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه راهوا در دهخدا

راهوا. [ راه ْ ] (اِخ ) دهیست از دهستان برگشلو بخش حومه ٔ شهرستان ارومیه ، واقع در 4500گزی شمال خاوری ارومیه و 2هزارگزی شمال شوسه ٔ گلمانخانه به ارومیه ، محلی است که هوای آن معتدل مالاریایی و دارای 470 تن سکنه میباشد. آب راهوا از چشمه و شهرچای تأمین می شود و محصول عمده ٔ آن غلات و توتون و انگور و چغندر و حبوب است. پیشه ٔ مردم کشاورزی و صنایع دستی زنان کشبافی و جوراب بافیست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
کلمات مرتبط

معنی راهوا

راهوا

کلمات مرتبط