کلمه
راهوای
اشتباه تایپی
vhi,hd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه راهوای در دهخدا

راهوای.(اِخ ) نام قصبه ای است درایالات متحده ٔ امریکا واقع در ایالت نیوجرسی و 60هزارگزی شمال شرقی (نتون ): این قصبه دارای کارخانه های کاغذسازی و چاپخانه ٔ مجهز میباشد. جمعیت آن 21290 تن است. (از قاموس الاعلام ترکی ج 3) (وبستر جغرافیایی ).
کلمات مرتبط

معنی راهوای

راهوای

کلمات مرتبط