کلمه
راهوری
اشتباه تایپی
vhi,vd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه راهوری در دهخدا

راهوری. (اِخ ) نام قصبه ای است در استان دکن واقع در سنجاق احمدنگر، در 36هزارگزی شمال باختری احمدنگر، که در محل انشعاب راه آهن بمبئی - اﷲآباد، و بمبئی - مدرس قرار گرفته است. (از قاموس الاعلام ترکی ج 3).
کلمات مرتبط

معنی راهوری

راهوری

کلمات مرتبط