کلمه
رکس
اشتباه تایپی
v;s
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه رکس در دهخدا

رکس. [ رَ ] (ع مص ) برگرداندن و اول چیزی را به آخر آن بردن. (از اقرب الموارد). برگردانیدن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). واپس گردانیدن. (دهار) (تاج المصادر بیهقی ). برگردانیدن و واژگون کردن. (یادداشت مؤلف ). به حالت نخستین بردن. (منتهی الارب ) (آنندراج ). || اول چیزی بر آخر نمودن. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || رکاس بستن شتر را. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). رجوع به رکاس شود.

رکس. [ رِ ] (ع اِ) پلیدی. (منتهی الارب ) (آنندراج ). پلیدی مردم. (ناظم الاطباء). رجس. (یادداشت مؤلف ) (از اقرب الموارد). || مردم بسیار. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). مردم بسیار یا جماعت. || بنایی که پس از ویرانی مرمت شود. || پل. (از اقرب الموارد).
کلمات مرتبط

معنی واژه رکس در فرهنگ فارسی

پلیدی رجس مرد بسیار
کلمات مرتبط

معنی واژه رکس در دانشنامه اسلامی

تکرار در قرآن: ۲(بار)
«رَکسْ» (بر وزن مکث) به معنای وارونه کردن چیزی و آن را با سر بر زمین گذاردن است و به معنای باز گرداندن نیز آمده است.
(به فتح ر) سرنگون کردن در مفردات و اقرب گوید: «قلب الشیی‏ء علی رأسه و ردّا و له الی آخره» رکس و ارکس هر دو بیک معنی است (اقرب) . یعنی چرا درباره منافقان دو گروه شده‏اید گروهی صلاح را در مدارا با آنکه می‏داند و گروهی به بیزاری از آنها دعوت می‏کند حال آنکه خدا سرنگون شان کرده (دیگر به هدایت بر نمی‏گردند) . هر وقت به فتنه رانده شوند به سر در آن افتند (و طالب آن باشند) در نهج البلاغه خطبه 179 آمده «وَارْتِکا سِهِمْ فِی الضَّلالِ وَ الْعَمی» یعنی سرنگون شدن شان در گمراهی و سر گردانی. و در نامه 45 درباره معاویه فرموده «هذَا اشَّخْصِ الْمَعْکُوسِ وَ الْجِسْمْ الْمَرْکُوسِ» این شخص عوض شده از فطر توحید واین جسد سرنگون شده و مقلوب الفکر.
کلمات مرتبط

معنی واژه رکس در دانشنامه عمومی

معنی رکس

رکس

کلمات مرتبط