کلمه
ساکر
اشتباه تایپی
sh;v
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ساکر در دهخدا

ساکر. [ ک ِ ] (ع ص ) ساکن. (قطر المحیط). آرمیده ٔ بی باد. (ناظم الاطباء).
- لیل ساکر ؛ شب ساکن که در آن باد نیست. و رجوع به ساکرة شود.

ساکر. (اِ) بحر در اصطلاح هندوان و «سمدر» بهمین معنی است. (ماللهند ص 85 س 22).
کلمات مرتبط

معنی ساکر

ساکر

کلمات مرتبط