کلمه
سدار
اشتباه تایپی
snhv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه سدار در دهخدا

سدار. [ س ِ ] (ع اِ) پرده مانندی. (منتهی الارب ) (آنندراج ). شبه الکلة تعرض فی الخباء. (اقرب الموارد).
کلمات مرتبط

معنی واژه سدار در فرهنگ فارسی

پرده مانندی شبکه الکله تعرض فی الخبائ .
کلمات مرتبط

معنی سدار

سدار

کلمات مرتبط