کلمه
سطر
اشتباه تایپی
sxv
تلفظ
satr
نقش کلمه
اسم

معنی واژه سطر در دهخدا

سطر. [ س َ ] (ع مص ) نوشتن. (ترجمان القرآن ) (آنندراج ) (غیاث ). نبشتن. (تاج المصادر بیهقی ) (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || بریدن بشمشیر. یا عام است. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). || افکندن بر زمین. (منتهی الارب ) (آنندراج ). || (اِ) رسته و صنف. (غیاث ). رسته. (منتهی الارب ). رسته از هر چیز. (اقرب الموارد). || سطر کتاب. (غیاث ). یک خط نبشته یک رده نبشته. (فرهنگ فارسی معین ). خط. (مهذب الاسماء) (منتهی الارب ) :
نقابی است هر سطر من زین کتیب
فروهشته بر عارض دلفریب.
سعدی.
هرچند نیست درد دل ما نوشتنی
از اشک خود دو سطر به ایما نوشته ایم.
صائب.
سطرها کی راست آید چون کجی در مسطر است.
(از مجموعه ٔ امثال چ هند).
کلمات مرتبط

معنی واژه سطر در فرهنگ فارسی

خط، رشته، خطنوشته، رده، صف، چیزی ازقبیل درختان
( اسم ) ۱ - یک خط نوشته یک رده نبشته ۲ - رده صف جمع سطور اسطار .

معنی واژه سطر در فرهنگ معین

(سَ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - یک خط از نوشته ای . ۲ - رده ، صف ، ج . سطور، اسطار.
کلمات مرتبط

معنی واژه سطر در فرهنگ عمید

۱. یک خط از نوشته ای، خط.
۲. صف چیزی از قبیل درختان یا کلمات، رشته، رده.
کلمات مرتبط

معنی واژه سطر در دانشنامه اسلامی

سطر مجموعه کلماتی است که روی خط نوشته می شود.
مجموعه کلمات نگاشته شده روی یک خط افقی را سطر می گویند.
کاربرد سطر در فقه
از آن به مناسبت در باب طهارت و تجارت سخن گفته‏اند.
احکام سطر
از آداب نوشتن، فاصله انداختن میان سطرها و نزدیک نکردن آنها به یکدیگر است .
مسّ خط قرآن بدون طهارت حرام است؛ لیکن مس میان سطرها اشکال ندارد، هرچند مکروه است.

کلمات مرتبط

معنی سطر

سطر

/satr/

مترادف سطر: خط، رج، ردیف

برابر پارسی: رده، رج، رسته، رَج
کلمات مرتبط